แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ การละเล่นของเด็กไทย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ การละเล่นของเด็กไทย แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเพณีไทย การละเล่นรีรีข้าวสาร - รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก...


เล่น รีรีข้าวสาร
การเล่นรีรีข้าวสาร เป็นการละเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนประเภทหนึ่ง นิยมเล่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่มีอุปกรณ์การเล่น แต่มีกติกาและวิธีการเล่นดังนี้
เวลาเล่นจะแบ่งเป็นสองพวก พวกแรกสองคนยืนจับมือกันสองข้างแล้วชูเหนือหัวคล้ายประตู
อีกพวกกี่คนก็ได้เดินจับตัวกันเป็นแถวแล้วลอดใต้โค้ง เดินวนอ้อมไปด้านหลังสองคนแรก แล้วลอดใต้โค้งไปเรื่อยๆ
ระหว่างเดินทุกคนก็จะร้อง "รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้ให้ดี"
จบเพลงสองคนที่จับมือเป็นโค้งประตูก็จะกระตุกมือลงอย่างรวดเร็ว กักเอาคนที่อยู่ตรงหน้าไว้
คนที่ถูกกักตัวได้ถือว่าออก ไปตบมือร้องเพลงรีรีข้าวสารเชียร์เพื่อนๆ ลุ้นว่าใครจะออกเป็นคนต่อไป
เล่นไปจนหมดตัวเล่น
รีรีข้าวสาร

รีรีข้าวสาร


รีรีข้าวสาร


ประโยชน์จากการเล่น

        เป็นการเล่นของเด็กอายุระหว่าง 4 – 6 ปี เล่นรวมกันทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย เด็กจะได้รับประโยชน์ การเล่น เช่น
1. เพลิดเพลิน จิตใจร่าเริง แจ่มใส ยอมรับในกฎเกณฑ์กติกาในการเล่น
2. ออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้แข็งแรง
3. หัดให้เด็กมีไหวพริบ ปฏิภาณ และรู้จักใช้กลยุทธที่จะให้ตนรอดจากการถูกคล้องตัวไว้
4. หัดให้เด็กรู้จักทำงานเป็นกลุ่มโดยหัวแถวต้องพยายามพาแถว โดยเฉพาะคนสุดท้ายให้รอดพ้นจากการถูกกักตัวให้ได้Clip รีรีข้าวสาร

ตั้งเต การละเล่นของเด็กไทย ที่ควรบอกต่อ


เล่น ตั้งเต
ก่อนอื่นต้องมีเรียบๆ เช่นถนน ในบริเวณโรงเรียน พื้นกระดานหลังห้องเรียน ลฯ
อุปกรณ์คือ ชอล์ก จากกระดานดำหน้าห้องเรียนค่ะ
แล้วก็ขีดตารางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายๆ ช่อง
บางช่างมีขีดคั่นตรงกลาง ด้านบนทำโค้งๆ เรียกว่า หัวกะโหลก
เวลาเล่น ผู้เล่นกระโดดขาเดียวเข้าไปยืนในช่องสี่เหลี่ยม
ถ้าช่องไหนมีเส้นขีดคั่นตรงกลาง แบ่งช่องสี่เหลี่ยมออกเป็นสองช่อง
ก็ยืนสองขาได้ โดยวางขาลงในช่องที่ถูกขีดคั่นทั้งสองช่อง
กระโดดไปเรื่อยๆ จนถึงหัวกระโหลก ให้กลับหลัง แล้วกระโดดกลับมาที่จุดเริ่มต้น
คนต่อไปก็กระโดดบ้าง...วนไปเรื่อยๆ เหนื่อยน่าดูเลยค่ะ...
ตั้งเต การละเล่นของเด็กไทย ที่ควรบอกต่อ