วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กลอนวันแม่ วันแม่แห่งชาติ 2556 คำอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ เรียงความวันแม่

วันแม่แห่งชาติ 2556 กลอนวันแม่ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
ภาพวันแม่
 

วันแม่แห่งชาติ 2556
กลอนวันแม่ การ์ดวันแม่
ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย

 วันแม่แห่งชาติ 2556 กลอนวันแม่
ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติไทย

ความหมายของคำว่า "แม่"

     คำว่า “แม่” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ไว้ดังนี้

     แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน
     ในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ซึ่งหมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไว้หลายนัย เช่น

     1. แม่ บางทีเรียกว่า มารดา มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น แม่ทัพ แม่น้ำ แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆ ในที่นี้มาใช้กับผู้ให้กำเนิดแก่ลูกและหาตัวแทนไม่ได้
        - หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้
        - คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน
        - คนที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นนาย โดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง ฯลฯ
     รวมความแล้ว "แม่" คือ ผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยการรับผิดชอบนั้นมีขอบเขตภายในบ้านเรือน

     2. ชนนี หมายถึง ผู้ให้กำเนิดลูก, เป็นที่บังเกิดเกล้าของลูก

     3. ภรรยา หรือภริยา หมายถึง
        - เมีย หรือ หญิงผู้เป็นคู่ครองของชาย
        - ผู้เลี้ยง หรือผู้ดูแลสมาชิกของครอบครัว

     นักภาษาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คำว่า "แม่" ของทุก ๆ ภาษา มาจากการออกเสียงของเด็ก โดยคำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะริมฝีปากคู่ ได้แก่ ม , พ , ป ,บ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพยัญชนะชุดแรกที่เด็กสามารถทำเสียงได้ โดยการใช้ริมฝีปากบนและล่าง ดังเช่น

ภาษาไทย แม่
ภาษาจีน ม๊ะ หรือ ม่า
ภาษาฝรั่งเศส la mere (ลา แมร์)
ภาษาอังกฤษ mom , mam
ภาษาโซ่ เม๋เปะ
ภาษาไทใต้คง เม เป็นต้นพระคุณแม่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบมิอาจเปรียบแม้ภูผาชลาสินธุ์
น้ำนมที่กลั่นให้ลูกได้ดื่มกินลูกถวิลถึงคุณค่าว่าอนันต์

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ

            ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้น และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ 2 ปีพอดีในปี พ.ศ.2457 โดยประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้าน หรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาว

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย

     วันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีงานวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน

     ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ทำไมจึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่

     การที่ใช้ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์วันแม่ ก็เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมที่หอมไปไกลและหอมได้นาน ผลิดอกได้ทั้งปี อีกทั้งยังนำไปปรุงเป็นเครื่องยาหอมใช้บำรุงหัวใจได้ด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูก เป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีพิษมีภัย มีแต่ความชุ่มชื่นใจดั่งความหอมของดอกมะลิดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่

ดอกมะลิดอกไม้ประจำวันแม่

ชื่อ :
มะลิ มะลิลา มะลิหลวง มะลิซ้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อพฤกษศาสตร์ :
Jusminum adenophyllum.
วงศ์ :
OLEACEAE
ลักษณะทั่วไป :
เป็น พรรณไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ลำต้นสูงประมาณ 5 ฟุต ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่ ไปตามก้านต้นลักษณะใบป้อมมน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบไม่มีจัก ผิวใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบยาว 2-3 นิ้ว มีดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอดหรือปลายกิ่งประมาณ 3-5 ดอก แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีสีขาวกลิ่นหอม มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์ :
เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการปักชำ หรือตอนกิ่ง
สรรพคุณทางยา :
มะลินอกจากจะมีกลิ่นหอมไว้ดมแล้ว มะลิดอกแห้งใช้ปรุงเครื่องยาหอมใช้บำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดี
มะลิหอมน้อมวางข้างข้างตัก กรุ่นกลิ่น “รัก” บริสุทธิ์ผุดผ่องใส
แทนทุกคำทุกถ้อยร้อยจากใจ เป็นมาลัย “กราบแม่” พร้อมน้อมบูชา

ดอกเอ๋ยดอกมะลิ
ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้น
สดสะอาดปราศสีราคีระคน
เหมือนกมลใสสดหมดระคาย
กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง
เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย
อันรักแท้แลหัวใจได้บรรยาย
ขอเชิญทาย ณ ที่ไหนจากใครเอย

*คำประพันธ์บทดอกสร้อยชื่อ แม่จ๋า ของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

ปฏิบัติธรรมวันแม่


วันแม่แห่งชาติ 2556 แม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง

มาดูเรื่อง แม่บังเกิดเกล้า เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ ในวันแม่แห่งชาติกัน
       พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างที่สุดของลูก นับตั้งแต่เป็นต้นแบบที่ดีของลูก คือเป็นผู้ให้รูปร่างมนุษย์ที่เหมา


วันแม่มาถึงอีกแล้วนะ
รู้ตั้งนานแล้วล่ะ ว่าแม่รักเรา
แล้วแม่จะรู้มั้ยนะว่าเราก็รักแม่เหมือนกัน
เพียงแต่เราไม่เคยบอกตรงๆ เท่านั้นเอง เราเขินอ่ะ

เทศกาลวันแม่เป็นวันที่ฉลองกันได้ทั้งโลก
เพราะว่าบางคนเป็นแม่ ส่วนที่เหลือก็มีแม่

พูดอย่างไรก็ถูก มาโหลด มาเซฟ มาดู มาฟัง คอลเล็คชั่นเพลงวันแม่ (เพียบ!)

แล้วไปสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นที่บ้านเรากัน...

เพลงชุด : วันแม่  [คลิกที่ชื่อเพลงเพื่อรับชม]รักแม่จังเลยตะวันธรรม
mp3
3746k
wmv
11608k
ส่งเพลงนี้ให้แม่

รักแม่24น.ตะวันธรรม
mp3
3746k
wmv

ส่งเพลงนี้ให้แม่

น้ำใจแม่-
mp3
4801k
-

ส่งเพลงนี้ให้แม่

แม่แก้ว-
mp3
4890k
-

ส่งเพลงนี้ให้แม่

แม่-
mp3
4016k
-

ส่งเพลงนี้ให้แม่

อุแว้คุณแม่อุดม แต้พานิชย์
mp3
2668k
-

ส่งเพลงนี้ให้แม่

แค่นี้ก็บุญคุณหนักหนาตะวันธรรม
mp3
2644k
wmv
8332k
ส่งเพลงนี้ให้แม่

แทบเท้ามารดาตะวันธรรม
mp3
3525k
wmv
16428k
ส่งเพลงนี้ให้แม่

ต้นทางสวรรค์ตะวันธรรม
mp3
3442k
wmv
16101k
ส่งเพลงนี้ให้แม่

อากาศไม่อาจผ่านตะวันธรรม
mp3
2947k
wmv
13764k
ส่งเพลงนี้ให้แม่

คลิกเมาส์ปุ่มขวา แล้วเลือก "Save target as" หรือ "Save link as" เพื่อทำการดาวน์โหลด


รับชมวีดีโอเพลงค่าน้ำนมที่น่ารักที่สุด
ค่าน้ำนม By..ไอโกะ


ฟังเพลงค่าน้ำนมออนไลน์กับคุณครูไอโกะ

เนื้อเพลงค่าน้ำนม
มาร้องไปพร้อมๆ กับคุณครูไอโกะนะคะ

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง แม่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล

แม่เราเฝ้าโอละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล

แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม  แม่ผ่ายผอม ย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจ

เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไรมิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม

ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม  โอ้ว่าแม่จ๋า

ลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

ค่าน้ำนมชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน

บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกันทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

......

ค่าน้ำนม-เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
ร่วมกัน Change the World

ค่าน้ำนม
Value of Mother's milk

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
Mothers are tremendous benefactor for all of us.

ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
Mothers keep caring since we were sleeping in cradles.

แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่
Mothers keep singing lullabies for babies

กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล
and never leave them anywhere.

เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
Since we were still young until today, mothers always care of us

แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
She is so tired that becomes thin because she loves her baby a lot.

เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่
We all grow up today,

นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม
not because of anything else than mothers' milk.

* ควร คิดพินิจให้ดี
Please be thoughtful

ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
and you'll find that Mother's milk cannot be compared with anything.

โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
Mother,I miss the value of your milk that feeds me

เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน
It was mixed with blood in your heart and then becomes milk for baby.

ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
The value of it reminds me of appreciation

แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
It is comparable to the sky and heavier than the earth.

บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
No matter you will ordain or complete your study for her

หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย
stil it cannot compare to the one drop of her milk. Nothing can indemnify it.

วันแม่แห่งชาติ 2556


คําขวัญวันแม่ ประจําปี พ.ศ.2556    ประวัติวันแม่แห่งชาติ    คํากลอนวันแม่

คำขวัญวันแม่ ปี 2556
“คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี”

คำขวัญวันแม่ ปี 2555
"มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ"

คำขวัญวันแม่ ปี 2554
"เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี"

คำขวัญวันแม่ ปี 2553
"แผ่นดินนี้ แม่ของลูก ใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าว ที่เดินซ้ำ ย่ำหว่านไถ บำรุงดิน จนอุดม สมดังใจ หวังนาไทย เป็นของไทย ไปนิรันดร์"

คำขวัญวันแม่ ปี 2552
“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้กำหนดเอาไว้เมื่อ วันที่ 15 เมษายน ของทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมา

ภาพวันแม่
วันแม่แห่งชาติ

จากนั้นได้รับความสำเร็จด้วยดีด้วยประชาชนให้ การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป และมีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ ประกวดเรียงความวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของ รัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ ต่อมา พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ เริ่มใน ปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ดอกมะลิ
ดอกมะลิ ดอกไม้ประจำวันแม่

ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย มะลิ เป็นพืชดอก พบได้ในเอเชีย ดอกมีกลิ่นหอมเย็น คนไทยนิยมนำมาลอยน้ำเย็นเพื่อดื่ม

พันธุ์ดอกมะลิ
มะลิลา หรือ มะลิซ้อน เป็นไม้รอเลื้อย กิ่งอ่อนและกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนมีขน ใบเป็นใบเดียวออกเป็นคู่ตรงกันข้ามกัน ใบเป็นรูปไข่ขอบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ มี 3 ดอก ดอกกลางบานก่อน กลีบดอกชั้นเดียว ปลายกลีบมน ดอกสีขาว
มะลุลี ลักษณะต้น ใบ อื่น ๆ คล้ายมะลิลา แต่ใบใหญ่กว่าดอกออกเป็นช่อ มี 3 ดอก และดอกกลางบานก่อน เช่นกัน แต่มีดอกซ้อน 3-4 ชั้น ปลายกลีบมน
มะลิถอด ลักษณะ โดยทั่ว ๆ ไป ทั้งต้น ใบ การจัดเรียงของใบ รูปแบบของใบคล้ายมะลิลาซ้อน แต่ใบเป็นคลื่น ดอกเป็นช่อมี 3 ดอก ดอกซ้อนมากชั้นกว่า คือ 3-6 ชั้น
มะลิซ้อน ลักษณะ ทั่ว ๆ ไปคล้ายมะลิถอด และมะลิลาซ้อน แต่ใบมีลักษณะแคบกว่า ดอกออกเป็นช่อมี 3 ดอกเช่นกัน กลีบดอกซ้อน แต่ซ้อนกว่า 5 ชั้น
มะลิพิกุล หรือ มะลิฉัตร ลักษณะต่าง ๆ คล้ายกับ 4 ชนิดแรก ใบคล้ายมะลิซ้อนและมีคลื่นเล็กน้อย ดอกเป็นช่อ 3 ดอก ดอกซ้อนเป็นชั้น ๆ


เพลงที่ใช้ในวันเเม่

ค่าน้ำนม คือ เพลงอย่างเป็นทางการที่ใช้ในงานวันเเม่เเห่งชาติ เเต่งขึ้นโดย อาจารย์ สมยศ ทัศนพันธ์ ได้เรียบเรียงบทเพลงที่เรียกได้ว่า ขึ้นหิ้งอมตะ และเป็นงานเพลงชิ้นเอก ซึ่งได้ฟังเมื่อไร เป็นต้องหวนระลึกถึงบุญคุณของเเม่เเละวันคืนเก่าๆ ของวิถีไทยในสมัยก่อนเพลง ค่าน้ำนมเพลงค่าน้ำนม ที่เปิดใช้ในวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
แม่เราเฝ้าโอละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล

แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจ

เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไรมิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม

ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม

โอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงค่าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน

บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย ( ซ้ำ *, ** )

กิจกรรมวันแม่ปี 2556 นี้

1. สิงหาพาเเม่เพลินไปกับ Women.mthai และ Ford Fiesta
กิจกรรม สิงหาพาแม่เพลินไปกับ Women Mthai และ Ford Fiesta ชวนสาวๆ Women Mthai ไปขับรถเที่ยวกับคุณแม่ที่หัวหิน ให้อิ่มอุ่นหัวใจไปพร้อมกับทีมงาน ใครรู้ตัวว่าเป็น ผู้หญิงรักแม่ และ ขับรถได้ สมัครด่วนๆ กิจกรรมสนุกๆ รอคุณอยู่เพียบ !!  ในวันที่ 5-6 สิงหาคมนี้
(ข้อมูลเพิ่มเติม http://activity.mthai.com/archives/1598 )

2. กิจกรรมวันแม่ 2554 ลุ้น เป็น 1 ใน 5 คู่ แม่ลูกคู่แซ่บกับร้าน แซ่บอีลี่
โดยผู้โชคดี 5 คู่จะได้ไปรับประทานอาหารที่ ร้านแซ่บอีลี่ ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ พร้อมกิจกรรมและความประทับใจอีกมากมาย
(ข้อมูลเพิ่มเติม http://food.mthai.com/restaurants-recommended/41634.html )

3. สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานวันแม่แห่งชาติ 1-12 ส.ค.นี้
“การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2556” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เริ่มต้น
วันที่ 1 ส.ค.จะมีการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ณ ลานหน้าตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
วันที่ 2 ส.ค. จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
วันที่ 4 ส.ค. จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทาง ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง
วันที่ 6 ส.ค. จัดคอนเสิร์ต รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค เป็นต้น
วันที่ 12 ส.ค. นอกจากการจัดงานคอนเสิร์ต รวมพลคนรักแม่ ครั้งที่ 10 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร แล้ว พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จแทนพระองค์ในการประทานรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณพระราชทานให้แม่ดี เด่นแห่งชาติ 210 คน และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 100 คน ประจำปี 2554 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
(Credit : mcot.net )

4. กีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ มินิมาราธอน วันแม่แห่งชาติ 2554 (ปีที่ 19)
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมนี้
ปล่อยตัวเวลา 6.00 น.
- วิ่งมินิมาราธอน 10 กม.
- เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 กม.
- เดิน-วิ่ง การกุศล 1.8 กม.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโดย N.C.C.-รยส.
(Credit : thaiticketmajor.com )

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น