วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเพณีไทย กับ วัยรุ่นสมัยใหม่

ประเพณีไทย กับ วัยรุ่นสมัยใหม่

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน เมื่อลองเปรียบเทียบกับประเพณีไทยแล้ว ท่านคิดเห็นอย่างไรบ้าง พฤติกรรมของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันหลายท่านคงพบเจอบ่อยกับเด็กวัยรุ่นที่ทำเลียนแบบกัน
และเมื่อรุ่นต่อไปก็เอาอย่างรุ่นพี่ๆที่ทำไว้ สิ่งดีควรเก็บรักษาไว้ แต่ส่วนมากแล้ว จะไปด้านเสียมากกว่า
ง่ายๆเลย เมื่อเรามองการแต่งกาย ไม่ว่าจะชายหรือหญิง จะเห็นว่าวัยรุ่นไทยสมัยใหม่ได้มีการรับเอาวัฒนธรรมการแต่งตัวที่ไม่ค่อยดีงาม ซึ้งมาจากค่านิยมต่างชาติ และซ้ำยังใช้เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา แล้วไม่มีกาลเทศะ เล่นผิดที่ผิดเวลาโดยเฉพาะในเวลาเรียน
แล้วส่งผลไปถึงการอ่านหนังสือของเด็กไทย ล่าสุดสถิติการอ่านหนังสือของเด็กไทย อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากๆ เด็กไทยเริ่มละเลยการอ่านหนังสือ จะอ่านเฉพาะเวลามีสอบ หรือใกล้วันสอบจริงๆ
การใช้เวลาว่างก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อวันหนึ่งๆ วัยรุ่นไทยเราเอาแต่เที่ยว นอน ดูหนัง ฟังเพลง
และยังจับจ่ายใช้สอยในของราคาที่แพง 
วัยรุ่นไทยในยุคปัจจุบันเริ่มรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปะปนกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย ทำให้ประเพณีไทยแท้ๆเริ่มลดลง ควรมีจิตสำนึก คิดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น

คนไทยมีวัฒนธรรมอันดีงามและยังมีความสงบสุขมาช้านาน ซึ่งวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยที่กำลังจะเลือนหายไปก็คือความเป็นกุลสตรีของผู้หญิงไทย ซึ่งเด็กสาววัยรุ่นสมัยนี้แทบจะไม่รู้จักเสียแล้วว่าความเป็นกุลสตรีนั้นเป็นเช่นไร เพราะส่วนมากชอบและติดค่านิยมกันมากจนเกินไป

ยกตัวอย่างที่เห็นกันง่ายและบ่อยๆเลยคือช่วงประเพณีไทยวันลอยกระทงที่ผ่านมาและยังรวมไปถึงแต่ละปี การแต่งตัวของหญิงสาว ชอบนุ่งสั้น สายเดี่ยว ไปลอยกระทง
หรืออีกตัวอย่างคือการเสียความเป็นสาวในวันวาเลนไทน์ ของทุกๆปี

ประเพณีไทย กับ วัยรุ่นสมัยใหม่ จริงๆแล้วไปด้วยกันได้ แต่ต้องมีการปรับความคิดของวัยรุ่นไปในทางที่ดีและถูกต้อง และพวกเขาชอบและยอมรับได้ด้วย
เท่านี้ ประเพณีไทยของเราก็จะมีไว้ให้ลูกหลานต่อไปครับ

**ทีมงานประเพณีไทย++

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น