แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ความเป็นมา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ความเป็นมา แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีไทย

ท่านมองประเพณีไทยเราเป็นอย่างไร คิดถึงเรื่องอะไร แล้วท่านเข้าใจที่มาที่ไปของประเพณีไทยหรือยัง
จริงๆแล้วจะเอาอะไรมาตัดสินคำว่าประเพณีไทยแท้ๆนั้นยากครับ สรุปมาว่าถูกต้องนะ ไม่ถูกนะ ก็ไม่ได้ทั้งหมด
คนไทยหลายคนยังเข้าใจว่า ประเพณีไทยนั้นเป็นของไทยแท้ๆ หรือหลายคนยังสงสัยอยู่
จริงๆแล้ว ประเพณีไทยเรานั้นได้รับอิทธิพลมาจากหลายชาติครับ เช่น ลาว มาลายู อินเดีย และอื่นๆ
และส่วนมากแล้วล้วนมาจากเรื่องของศาสนานั่นแหละ และคนไทยได้นำมาใช้ในไทยเรา ประยุกต์ให้เข้ากับคนไทย เป็นที่ยอมรับของคนส่วนมาก และยังทำกันมายาวนาน สืบทอดกันมาเรื่อยๆ จากรุ่นสู่รุ่น
แล้วเรียกมันว่า ประเพณีไทยนั่นเอง


ประเพณีไทย
ประเพณีไทย