แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บ้านเรา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บ้านเรา แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเพณีไทย บ้านเรา

ประเพณีไทย เราคนไทยภูมิใจในความเป็นไทย

ประเพณีไทย ลอยกระทง
ตัวอย่างประเพณีลอยกระทง
เป็นที่รู้กันดีว่า ประเพณีไทยเรามีหลากหลาย และทั้งยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองไทยเรามานาน เราซึ้งเป็นคนไทย ควรอนุรักษ์ประเพณีของเราไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และทราบถึงความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยเราด้วย 
บล็อกนี้จะแสดงข้อมูลประเพณีไทย และยังเผยแพร่เกี่ยวกับประเพณีไทยไว้เพื่อเป็นความรู้ สาระแก่ผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูลในส่วนนี้
อีกทั้งยังเป็น แหล่งเผยแพร่เกี่ยวกับประเพณีไทย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงประเพณีไทยทั้ง 4 ภาค เช่น ประเพณีภาคอีสาน ประเพณีภาคเหนือ ประเพณีภาคใต้ ประเพณีภาคกลาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง