แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปลาตาบอด แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปลาตาบอด แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การละเล่นโพงพาง - โพงพางเอย ปลาเข้าลอด ปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง


   โพงพางเอย                   ปลาเข้าลอด
                                   (อ้าย) ปลาตาบอด            เข้าลอดโพงพาง

    และมีอีกหนึ่ง version ที่ร้องว่า
                                 
                                  โพงพางเอย                  นกกระยางเข้าลอด
                                   เสือปลาตาบอด               เข้าลอดโพงพาง

     แต่สำหรับกลุ่มของผมที่เล่นตอนเป็นเด็กจะร้องทั้งสอง version เลย

     การละเล่นชนิดนี้ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น
     วิธีการเล่นคือ  เสี่ยงทายหาผู้แพ้เพื่อที่จะมาเล่นเป็นปลาหนึ่งคน  จากนั้นนำผ้าผืนหนึ่งมาผูกตาปลาให้มิดชิด  จับปลาหมุน 3-4 รอบ  แล้วเด็กคนอื่นๆ ก็จับมือกัน
เดินวนรอบตัวปลาพร้อมกับร้องเพลงโพงพางไปด้วย  เมื่อเพลงจบเด็กทุกคนก็จะนั่งลงพร้อมกันยกเว้นปลา  แล้วถามว่า "ปลาเป็นหรือปลาตาย" ถ้าปลาตอบว่า "ปลาเป็น"
เด็กก็จะลุกขึ้นนั่งสลับที่กัน  แต่ถ้าปลาตอบว่า "ปลาตาย" เด็กทุกคนก็จะนั่งนิ่งๆ  ปลาก็จะเข้ามาคลำใบหน้าเด็กที่นั่งอยู่รอบๆ  เพื่อจะทายว่าเป็นใคร  ถ้าทายผิดปลาก็จะ
ต้องเป็นปลาต่อไป  ถ้าทายถูก คนที่ถูกจับได้ก็จะมาเป็นปลาแทน

การละเล่นโพงพาง - โพงพางเอย ปลาเข้าลอด ปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง