วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นิสิตจุฬาฯซวย ถูกรีไทร์ย้อนหลัง เกรดออกช้าไป 2 ปี

รายงานข่าวแจ้งว่ามีกลุ่มนิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  5 คน ถูกแจ้งย้อนหลังให้ พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หลังจากผลคะแนนวิชา “กฏหมายกับสังคม” ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ลงเรียนในระดับชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2 ออกมาเมื่อไม่นานมานี้
นิสิตจุฬา,นิติศาสตร์,รีไทร์
โดยในช่วงชั้นปีที่ 2 -3 แม้ว่าผลคะแนนวิชาดังกล่าวจะยังไม่ประกาศผล นิสิตกลุ่มนี้ก็ได้ติดตามถามหาผลคะแนนอยู่ตลอด แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องข้องก็ได้รับคำตอบว่า จะประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนให้ แต่กระนั้นนิสิตก็ยังสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ กระทั่งเมื่อขึ้นชั้นปี 4 นิสิตกลุ่มดังกล่าว ได้ทำการลงทะเบียนเรียนปกติ กลับถูกแจ้งว่า ให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากเมื่อรวมคะแนนจากวิชา“กฏหมายกับสังคม”ปรากฏว่า ผลการเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้ศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ อีกต่อไป
โดยหลังจากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทางคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน  รวมทั้งเชิญนิสิตที่ได้รับผลกระทบทั้ง 5 คน เข้าพบหารือ เพื่อหาทางออก พร้อมทั้งได้เปิดเวทีชี้แจง และมีมาตราการในการเยียวยาออกมา 4 ข้อ  คือ
1.มาตรการเยียวยาทางการเงิน
- คืนค่าธรรมเนียม พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
- ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการศึกษาตามความเป็นจริง เป็นรายกรณีไป
- ชดเชยค่าเสียโอกาส
2. เห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในกรณีดังกล่าว
3.ทั้งนี้ในส่วนของรายวิชาดังกล่าว คณะกรรมการเห็นพ้องให้มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 นี้เป็นต้นไป
4.ในส่วนของการส่งคะแนนช้าในรายวิชาต่างๆนั้น
- ให้มีการออกหนังสือทวงถาม ครั้งที่1 และ 2 ถึงอ.ผู้สอนในรายวิชา เมื่อครบ 1 ถึง 2 เดือน นับแต่วันสอบวันสุดท้ายของภาคนั้น
- หากครบสามเดือนแล้ว พึงมีการตั้งกรรมการสอบวินัยอาจารย์ผู้สอนต่อไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นบางประการที่ทำให้ส่งคะแนนภายในกำหนดไม่ได้
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดการตั้งคำถามจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าจำนวนมากถึงเรื่องความรับผิดชอบของคณะที่ควรจะมีมากกว่านี้ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อนิสิตรุ่นต่อๆไปด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น