วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

มหาดไทยแจง ติดต่อราชการ ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แค่ด้านหน้า

หลังจากมีข้อร้องเรียนจากประชาชน กรณีติดต่อหน่วยงานราชการซึ่งต้องถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
สำเนาบัตรประชาชน,ด้านหน้า
ล่าสุด ทางกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้หน่วยงานราชการทุกแห่งเปลี่ยนมาถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดค่าใช้จ่ายประชาชน เพราะว่าเป็นด้านที่มีตัวเลข 13 หลักกำกับไว้ รวมถึงมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนอยู่แล้ว อีกทั้งปัจจุบันได้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เข้ามาใช้ในระบบอย่างทั่วถึงแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถึงสองหน้าแบบเดิมอีก
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งสองด้าน เพราะประชาชนยังคงใช้บัตรประชาชนแบบเก่า ซึ่งเป็นบัตรที่ข้อมูลด้านหน้ายังไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านหลังมาประกอบ
สำเนาบัตรประชาชน,ด้านหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น