วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

submit sitemap


ฟรี submit sitemap ออนไลน์ ไปยัง Search Engine

Please input your Sitemap url!!ฟรี submit sitemap ออนไลน์ไปยัง Google, Yahoo!, Bing.com, Live.com, Ask.com & Moreover.com
ด้วยเครื่องมือสำหรับ Submit sitemap ตัวนี้ คุณสามารถแจ้งโดยตรงไปที่ Google, Yahoo!, Ask.com, MSN (Live.com) และ Moreover.com เกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ๆหรือเว็บใหม่ของคุณ ตัวอย่าง url  (เช่น sitemap.xml) ในเว็บไซต์ของคุณ
Sitemap URL :
ยกตัวอย่าง www.your-domain.com/sitemap.xml
 
 


 
 
enlightened โปรดทราบว่าหากคุณส่งเว็บไซต์ของคุณมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน อาจจะทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกทำเครื่องหมายสแปมได้


Read more... : http://www.thlive.com/submit-sitemap#ixzz2QdsEbhOW

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นของบล็อกประเพณีไทย จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
ควรใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ก่อนที่จะทำการแสดงความคิดเห็นของท่านสู่ที่สาธารณะ งดคำหลาบ คำว่าร้ายทุกกรณี หรืออื่นๆที่ทีมงานเห็นว่าไม่ดีไม่งาม
ขอลบทันทีโดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอบคุณครับ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น